Protez Yapım Süreci

1-CERRAHİ HAZIRLIK :

Göz protezi yapımı öncesi, göz yuvasına bilye takılması ve göz yuvasının protez kullanımı için hazırlanması sürecidir.

Protez yapımı öncesinde bilye takılması cerrahisinin tercih edilmemesi de diğer bir tercih alternatifidir. Fakat bilye takılmadan yapılan protez normalden daha büyük olur. Gereken hacmin elde edilmesi protezin büyüklüğünü ve hacmini arttıracaktır. Büyük protezlerin ağırlığı nedeni ile ise alt göz kapağı zamanla aşağıya doğru sarkmaktadır. Bu nedenle sizin bu konuda kararınızı verirken bunları göz önünde bulundurarak hareket etmeniz gerekmektedir.

Ameliyat sonrası ne zaman protez yapımına başlanacağı doktorunuzun muayene bulgularına bağlıdır. Ortalama 1 aydır. Ameliyat sonrası göz kapakları ile takılan bilyenin(sfer) üzerindeki dokuların (konjonktiva) birbirine yapışmaması için konformer takılaması gerekir. Konformer protez yapılana kadar göz yuvasında kalmalıdır. Göz boşluğu (soket) protez kullanmamaya bağlı olarak zaman içinde daralma gösterebilir.

2-KALIP AŞAMASI

Protez yapımının ilk aşamasıdır. Göz boşluğunun var olan ilk kalıbının alınması sürecidir. Kalıp önce plastik bir malzeme yardımı ile örneklendirilir sonra mum kalıp haline dönüştürülür. Tekrarlayan denemelerle göze en uygun hale getirilir.

Bu aşamada amaç deneme protezi olacak bu kalıbı oluşturmaktır.

3-İLK GEÇİCİ PROTEZ KULLANIMI VE KURALLARI

Oluşturulan geçici protez 1 ay kullanılacaktır. Geçici protezin kullanımının amacı gözün var olan maksimum hacmini ortaya çıkartmaktır. Geçici protez sayesinde yuva arkaya doğru büyüyecek, önde olan tüm kabarık dokular geriye doğru itilecektir.

Geçici protez bir ay boyunca devamlı olarak kişinin gözünde kalacaktır. Ancak devamlı kullanım, amacın gerçekleşmesini sağlayacaktır. Ancak protezin temizliği gibi durumlarda çıkarılması önerilmektedir. Kişi rahat ettiği taktirde, gece uyku sırasında kullanımı da önerilir.

Geçici protez gözünüzün orta tonunda olmakla birlikte gerçek protezinizin basit bir örneği niteliğinde olacaktır.

4-RENK ÇALIŞMASI DÖNEMİ

Kişinin geçici protezini kullandığı 1 aylık süre sırasında orijinal protezin renk çalışmaları yapılır. Bu dönemde zor ve karşılıklı sabır gerektiren bir süreçtir. Bu dönemde sizin talep edilen görüşmelere zamanında gelmeniz gerekmektedir.

Renk çalışmasının yapılacağı görüşmeler tekrarlanabilir. Amaç diğer göze en uygun ve en doğal rengi ve dokuyu yakalamaktır.

Ama yapılacak protez ve renginin hiçbir zaman gerçek göz kadar doğal ve kusursuz olmayacağı unutulmamalıdır.

5-GERÇEK KALIBIN ALINMASI

Bir aylık geçici protez kullanımı sonrası oluşan yeni göz yuvasının tekrar kalıbını alma sürecidir. Kalıp alma aşamaları geçici protez yapımı aşamaları ile aynıdır.

Amaç elde edilen son göz yuvası hacmini en uygun ölçülerde kaplayacak gerçek kalıbı elde etmektir. Elde edilen mum kalıbın son hali yapılacak gerçek protezin son halidir temelde. Bu nedenle, kişinin proteze ilişkin beklentilerini bu aşamada tam olarak belirtmiş ve yapılan protezin özelliklerine ilişkin karşılıklı uzlaşmanın sağlanmış olması gerekmektedir.

Ayrıca yapılan protezin göz kapakları seviyesi bu dönemde belirlenir. Düşük görünen göz kapağı seviyesinin kaldırılması protez göz büyütülerek sağlanması kısmen mümkündür. Protez göz kapaklarını tam olarak kapanmaya devam ettiği sürece büyütülebilir. Halen düşük olan göz kapağı protez yapımı sonrası yapılacak göz kapağı ameliyatı ile tam olarak kaldırılabilir. Bu ameliyat dönemi ise ayrı bir süreçtir.

Ameliyat olmadan göz kapaklarınıda doğru seviyeye getirmekte bir tercih alternatifidir. Bu durumda göz normalden çok daha fazla büyütülecektir. Buda göz kapağını doğru seviyede tutmakla birlikte birçok dezavantajı da beraberinde getirecektir.

• Göz gereğinden fazla büyük görünecektir

• Göz kapağının göz kırma fonksiyonu olmayacak veya çok az olacaktır.

• Göz hep açık kalacak ,ancak protez çıkartıldığında göz kapakları kapanabilecektir. Kullanılan protezin açık kalan yüzeyi bir süre sonra kuruyacaktır. Buda hem protezin aşınmasını kolaylaştıracak hem de ekstra çapaklanma ve enfeksiyon nedeni olacaktır. Kuruyan göz ise doğal görünümünü kaybedecektir.

• Yandan bakıldığında diğer göze oranla daha önde olacak veya yan seviye ayarlansa bile doğal göz küresi yapısından daha farklı bir yapı oluşacaktır.

• Büyütülmüş olan protezin kısmi hareketi de kısıtlanacak ve donuk tam karşıya bakan yapay bir hal kazanacaktır.

• En önemlisi de, gereğinden fazla büyümüş ve ağırlaşmış olan protez göz alt göz kapağına yüklenir. Bu da alt göz kapağı görünümünü bozar. Ağırlığı da zamanla alt göz kapağının sarkmasına neden olur.

• Düşen alt göz kapağı ise artık protez gözü taşıyacak kuvveti de kaybeder.

• Bu nedenle hastanın bu konuda kararınızi verirken bunları göz önünde bulundurarak tercihinizi yapmanız gerekmektedir.

6-GÖZ PROTEZ HAREKETİ KAPASİTESİ

Yapay gözün doğal hareket edebilirliği için belirleyici olan göz kaslarının mevcudiyeti ve göz yuvasının yapısıdır.

Yapılan protez asla gerçek göz kadar hareket edemez. Normal göz de var olan küçük hareketleri gerçekleştirebilir. Şartlar uygun olduğu takdirde protezin çok iyi bir hareketliliğe sahip olabilmesine ulaşılması mümkündür

Gözün tam olarak gözün içine oturacak kadar büyük olmasının talep edilmesi ise göz protezinin tamamen göz içine sabitlenmesine neden olur.

7-PROTEZİN MAKYAJININ TAMAMLANMASI

Bu aşamada protezin dış görünüm renkleri ve damar çalışmaları yapılır. Protezin bütünlüğü tamamlanır. Protezin parlatma işlemi yapılır.

8-PROTEZİN TESLİM EDİLMESİ

Makyajı tamamlanan protez parlatma işlemi de tamamlanınca kişiye takılarak son kez değerlendirilir. Değişiklik gerekli görülmediği taktirde protez kişiye teslim edilir.

9-BİR AY SONRASI KONTROLÜ

Teslim tarihinden 1 ay sonra kontrol amaçlı protezinizin göz ve göz kapaklarınızın genel yapısı ve görünümü değerlendirilir. O dönemdeki görünümünüm fotoğrafları çekilir ve sistemimizdeki arşive eklenir.

10-İKİNCİ AY KONTROLÜ

İkinci ay kontrolüde 1. Ay kontrolündeki aşamalardan ibarettir.

11-PROTEZİN AŞINMA SÜRECİ

Protez, çevrenin etkisi, göz yuvasının yapısı veya yoğun gözyaşı sıvısı salgısı gibi çeşitli faktörlerden dolayı bir aşınmaya maruz kalır. Bu nedenle her protezin yaklaşık ömrü 5 yıldır. Protezin pürüzlü bir hal alan yüzeyi göz yuvasını rahatsız etmeye başlar başlamaz ve dolayısıyla gözyaşı salgısı artar artmaz bu durum göz protezinin artık yenilenmesi gerektiğine dair bir işaret olarak değerlendirilebilir.

Akrilik göz protezlerinin cam protezlere göre daha yumuşak üst yüzeyleri vardır fakat daha fazla aşınma karakterine sahiptirler. Ancak bu sorun protezini yeniden parlatmak suretiyle bertaraf edebilir. Bu işlemin yılda bir kez yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Yaptığımız protezlerin yıllık bakımı ilk iki yıl tarafımızdan ücretsiz olarak yapılacaktır. Gereksiz yere tekrarlanan parlatma işlemlerinin protezin küçülmesine neden olduğu da unutulmamalıdır

Protez gözün yalnızca kullanımı rahat olduğu sürece kullanılması tavsiye edilir. Bu sayede göz yuvasında meydana gelebilecek değişiklikler ve hasarlar büyük oranda önlenebilmektedir.

Protez oluşturulurken biz sizin beklentilerinizi göz önünde bulundurarak hareket ederiz. Sizlerde bizim deneyim ve görüşlerimizi göz önünde bulundurarak kararlarınızı vermenizi bekleriz. Bu koşullar altında ancak o zaman sizin için en uygun protezi yapmak mümkün olacaktır.

Call Now Button
× whatsapp iletişime geçin